Ανακοινώσεις

Είσαι άνεργος άνω των 30 ετών; Κάνε αίτηση για το πρόγραμμα ΤΩΡΑ

Posted by on Dec 1, 2020 | Comments Off on Είσαι άνεργος άνω των 30 ετών; Κάνε αίτηση για το πρόγραμμα ΤΩΡΑ

Είσαι άνεργος άνω των 30 ετών; Κάνε αίτηση για το πρόγραμμα ΤΩΡΑ

Είσαι άνεργος άνω των 30 ετών; Κάνε αίτηση για το πρόγραμμα ΤΩΡΑ Αναμένεται εντός των επομένων ημερών η προκήρυξη νέου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής.   Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 30-49 ετών: • περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση (διάρκειας περίπου 200 ωρών) και πρακτική άσκηση (διάρκειας περίπου 380 ωρών) σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών, ευεξίας – αισθητικής – καλλωπισμού και άλλων συναφών επαγγελμάτων, υγείας – πρόνοιας, τουρισμού – επισιτισμού. • περιλαμβάνει εκπαιδευτικό επίδομα 2520€. • έχει υποχρεωτική συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης. Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ή ενίσχυση εξειδικευμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων και η προώθηση των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας μέσω: • Απόκτησης – επικαιροποίησης – αναβάθμισης δεξιοτήτων και επαγγελματικών γνώσεων (με δυνατότητα πιστοποίησής τους ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης) • Παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης για την μετάβαση των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας Η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος θα γίνει από αδειοδοτημένους παρόχους κατάρτισης (ΚΔΒΜ2 και ΚΔΒΜ1 με Αμεα) οι οποίοι θα πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.   Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όσοι: • Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης • Έχουν ηλικία 30-49 ετών • Είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άνω   Κριτήρια Μοριοδότησης: Η κατάρτιση του πίνακα των ωφελουμένων θα γίνει μέσω μοριοδότησης σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας • Ατομικό/ Οικογενειακό εισόδημα • Προγενέστερη εμπειρία από συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς...

Read More

Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών…

Posted by on Jul 6, 2016 | Comments Off on Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών…

Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών…

Σκοπός του προγράμματος είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.   Το πρόγραμμα αφορά 30.000 άνεργους νέους ηλικίας 25-29 ετών: 12.000 Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ-Παν/μιων Εξωτερικού) 18.000 Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Λυκείου, ΙΕΚ) Οι οποίοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης. Το πρόγραμμα παρέχει: Θεωρητική Κατάρτιση 80 ώρες με τις επαγγελματικές προτιμήσεις και επιλογές του νέου Απασχόληση – Εργασιακή εμπειρία 450 ώρες σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα Αμοιβή 2.550 € για τους Πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ Αμοιβή 2.280 € για τους Αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τμηματική καταβολή αμοιβής καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος Δυνατότητα μόνιμης απασχόλησης με το κίνητρο της επιχορήγησης της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, σε συνδυασμό με καθοδήγηση, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.   Κριτήρια μοριοδότησης: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας. Το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακού οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013). Η μη ένταξη νέων σε προηγούμενες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 19696 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 21216 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 21683 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 22330 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 22371 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 22611 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 24291      ...

Read More

Voucher για ανέργους 18 ως 24 ετών…

Posted by on Jul 6, 2016 | Comments Off on Voucher για ανέργους 18 ως 24 ετών…

Voucher για ανέργους 18 ως 24 ετών…

Επιταγή εισόδου για ΑΝΕΡΓΟΥΣ νέους 18 έως 24 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας   Το πρόγραμμα αφορά 12.000 άνεργους νέους ηλικίας 18-24 ετών: 3.000 Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ) 9.000 Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ) Οι οποίοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.   Το πρόγραμμα παρέχει: Θεωρητική Κατάρτιση 80 έως 120 ώρες με αντικείμενο κατάρτισης την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων τα οποία σχετίζονται με τη θέση πρακτικής άσκησης. Απασχόληση – Εργασιακή εμπειρία από 380 ως 420 ώρες σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες. Αμοιβή 2.410 € για τους Πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ. Αμοιβή 2.240 € για τους Αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τμηματική καταβολή αμοιβής σε τρεις φάσεις. Δυνατότητα μόνιμης απασχόλησης με το κίνητρο της επιχορήγησης της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης. Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, σε συνδυασμό με καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring.   Κριτήρια μοριοδότησης: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακού οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013) Εκπαιδευτικό επίπεδο (μόνο για τους απόφοιτους Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης   Διαδικασία Συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ ΘΡΑΚΗΣ www.kekthra.gr και στην αρμόδια αρχή του Υπουργείου Εργασίας www.youthguarantee.yeka.gr και www.voucher.gov.gr Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν από τον αρμόδιο κρατικό φορέα βάσει κριτηρίων, με τη μορφή μοριοδότησης.   Απαραίτητα κριτήρια: Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ιδρύματος εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών. Ηλικία 18-24 (1.1.1990 έως 31.12.1996). Κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα , εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό σχέδιο δράσης     ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 19698 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 19699 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 22512        ...

Read More

Voucher ανέργων αποφοίτων Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι

Posted by on Sep 28, 2015 | Comments Off on Voucher ανέργων αποφοίτων Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι

Voucher ανέργων αποφοίτων Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι

Περιγραφή Το Πρόγραμμα αφορά 7.000 ανέργους αποφοίτων Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ, ηλικίας έως 29 ετών και παρέχει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, ανάπτυξη δεξιοτήτων, γνώση θεμάτων αγοράς απασχόλησης, σύνταξης βιογραφικού και ανάπτυξη δεξιοτήτων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας.   Περιλαμβάνει Θεωρητική Κατάρτιση 120 ωρών Πρακτική Άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διάρκειας 480 ωρών Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής Καθοδήγησης Εκπαιδευτικό Επίδομα 2.400,00 €   Κριτήρια επιλογής Βαθμός Κτήσης Πτυχίου Ηλικία του Υποψηφίου Ετήσιο Φορολογητέο Εισόδημα (ατομικό ή/και οικογενειακό) του οικονομικού έτους 2014 Χρόνος Παραμονής στην Ανεργία   Προϋποθέσεις Συμμετοχής Κάρτα ανεργίας σε ισχύ Απόφοιτοι πανεπιστημίων/ΤΕΙ – Γεννημένοι μετά την 01/01/1985 Να μην παρακολουθούν ή να χουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά το τελευταίο δίμηνο που προηγείται της υποβολής αίτησης συμμετοχής στο παρόν πρόγραμμα Ο πάροχος κατάρτισης της επιλογής σου θα σε βοηθήσει ουσιαστικά στα επόμενα βήματα σου προκειμένου να συμπληρώσεις την αίτηση σου με ασφάλεια και ταχύτητα, καθώς επίσης και να βρεις την επιχείρηση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος www.voucher.gov.gr ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 23845 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 23814 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 23692 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 23447   Σύνδεσμοι: ΟΑΕΔΕΣΠΑΕΠΕΔΒΜVOUCHER...

Read More

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας στον κλάδο του τουρισμού

Posted by on Apr 25, 2014 | Comments Off on Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας στον κλάδο του τουρισμού

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας στον κλάδο του τουρισμού

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 193 Το πρόγραμμα κατάρτισης «Εξυπηρέτηση πελατών» απευθύνεται σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης και στοχεύει στην παροχή των εξειδικευμένων επαγγελματικών γνώσεων που απαιτούνται από την σύγχρονη αγορά εργασίας στο αντικείμενο της εξυπηρέτησης πελατών. Οι εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν: υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία τεχνικές αναζήτησης εργασίας και βασικές αρχές εργατικού δικαίου εξοικείωση εργαζομένων με χώρο πρακτικής άσκησης marketing τουριστικών επιχειρήσεων εξυπηρέτηση πελατείας βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης προσωπικού οργάνωση εκδηλώσεων επιχειρήσεων είδη γευμάτων και συστήματα λειτουργίας τραπεζαρίας αντιμετώπιση δυσαρεστημένων πελατών προσωπικό τουριστικών επιχειρήσεων τρόποι και κανόνες σερβιρίσματος – βασικές αρχές – πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μεθόδου αποτελεσματική επικοινωνία   Θέσεις Πρακτικής Άσκησης Οι ακόλουθες επιχειρήσεις προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης για το πρόγραμμα Εξυπηρέτηση πελατών 2: Α/Α Επωνυμία Περιφερειακή Ενότητα/Δημοτικό Διαμέρισμα Είδος Δραστηριότητας 1. ΚΙΛΟΥΔΗΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒΡΟΥ  / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΒΡΟΥ  / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ-ΚΟΡΝΙΖΕΣ-ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 3. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΣΠΑ ΕΒΡΟΥ  / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΣΠΑ 4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε ΕΒΡΟΥ / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΕΒΡΟΥ / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΦΕ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ/ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ 6. ΚΕΡΑΜΑΡΗ ΖΩΗ ΕΒΡΟΥ /ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 304 Το πρόγραμμα κατάρτισης «Εξυπηρέτηση πελατών 2» απευθύνεται σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης και  στοχεύει στην παροχή των εξειδικευμένων επαγγελματικών γνώσεων που απαιτούνται από την σύγχρονη αγορά εργασίας στο αντικείμενο της εξυπηρέτησης πελατών. Οι εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν : υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία τεχνικές αναζήτησης εργασίας και βασικές αρχές εργατικού δικαίου εξοικείωση εργαζομένων με χώρο πρακτικής άσκησης ξένη γλώσσα: τούρκικα εξυπηρέτηση πελατείας τεχνικές πωλήσεων – εφόδια για τον πωλητή αντιμετώπιση δυσαρεστημένων πελατών εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τουριστικών – επισιτιστικών επιχειρήσεων οργάνωση εργασιών τουριστικών – επισιτιστικών επιχειρήσεων είδη γευμάτων και συστήματα λειτουργίας τραπεζαρίας   Θέσεις Πρακτικής Άσκησης Οι ακόλουθες επιχειρήσεις προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης για το πρόγραμμα Εξυπηρέτηση πελατών 2: Α/Α Επωνυμία Περιφερειακή Ενότητα/Δημοτικό Διαμέρισμα Είδος Δραστηριότητας 1. ALPINO TOURS ΕΒΡΟΥ  / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 2. ΑΛΕΞ. ΧΡ. ΔΕΡΜΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε ΕΒΡΟΥ  / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 3. ΕΥΡΩΘΗΡΑΜΑ Α.Ε ΕΒΡΟΥ / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 4. ΖΕΡΒΑΣ ΕΒΡΟΥ / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΑΒΕΡΝΑ 5. ΚΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΒΡΟΥ /ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 6. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΒΡΟΥ / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟ 7. ΜΑΣΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΒΡΟΥ / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΦΕ ΟΥΖΕΡΙ 8. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ‘’ΚΡΕΠΑΤΟ’’ ΕΒΡΟΥ / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ 9. ΜΟΥΡΔΙΚΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΒΡΟΥ / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΦΕ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 10. ΝΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒΡΟΥ / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΨΗΣΤΑΡΙΑ 11. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΒΡΟΥ / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 12. ΣΕΡΛΕΤΗ Π. ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΒΡΟΥ / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΦΕ 13. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ‘’Ο ΣΠΕΣΙΑΛΙΣΤΑΣ’’ ΕΒΡΟΥ / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΑΒΕΡΝΑ-ΚΟΤΟΠΟΥΛΑΔΙΚΟ 14. Χ. ΚΕΣΤΕΚΙΔΗΣ – Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ΕΒΡΟΥ / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ‘’ΗΛΕΚΤΡΑ’’ 15. ΧΑΝΤΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΒΡΟΥ / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 486 Το πρόγραμμα κατάρτισης «Εξυπηρέτηση πελατών – Πωλητής» απευθύνεται σε απόφοιτους ΤΕΙ – ΑΕΙ, απόφοιτους δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης και στοχεύει στην παροχή των εξειδικευμένων επαγγελματικών γνώσεων που απαιτούνται από την σύγχρονη αγορά εργασίας στο αντικείμενο της εξυπηρέτησης πελατών. Οι εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν: υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία τεχνικές αναζήτησης εργασίας και βασικές αρχές εργατικού δικαίου εξοικείωση εργαζομένων με χώρο πρακτικής άσκησης μάρκετινγκ εξυπηρέτηση πελατών μέθοδοι επικοινωνίας προώθηση και προβολή προϊόντων ασκήσεις πρακτικής αριθμητικής κλείσιμο συμφωνίας – τρόποι φιλοσοφία του πωλητή ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικές πληρωμές   Θέσεις Πρακτικής Άσκησης Οι ακόλουθες επιχειρήσεις προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης για το πρόγραμμα Εξυπηρέτηση πελατών 2: Α/Α Επωνυμία Περιφερειακή Ενότητα/Δημοτικό Διαμέρισμα Είδος Δραστηριότητας 1. ΑΛΕΞ.ΧΡ. ΔΕΡΜΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε ΕΒΡΟΥ  / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΒΡΟΥ  / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΚΤΕΛ 3. ΑΛΜΠΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΒΡΟΥ / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΜΕΖΕΖΟΠΩΛΕΙΟ 4. ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ Ο.Ε ΕΒΡΟΥ / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-CATERING 5. ΒΟΣΝΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΒΡΟΥ /ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟ 6. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΕΒΡΟΥ / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 7. ΛΟΓΑΡΟΥΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΒΡΟΥ / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ...

Read More