Προφίλ της Επιχείρησης

Προφίλ της Επιχείρησης

Ο σύγχρονος άνθρωπος για να αντεπεξέλθει στις σύνθετες σημερινές καταστάσεις οφείλει να εξοπλίζεται με ποικίλα και αλληλοσυνδεόμενα προσόντα που πρέπει να ανανεώνονται συνεχώς όπως:  α) Γενική παιδεία που θα του επιτρέπει να «αναλύει» το νόημα των κοινωνικών αλλαγών, β) Τεχνικές γνώσεις και εξειδικευμένη κατάρτιση που να συνοδεύεται με την απασχόληση.

Η δια βίου εκπαίδευση –κατάρτιση αποτελεί προνομιακό πεδίο για την ανάπτυξη αυτών των προσόντων.

 

Ιστορικό του φορέα

Το Αναπτυξιακό Κ.Ε.Κ. Θράκης, με έδρα της κεντρικής του δομής τη Ν.Ορεστιάδα και του παραρτήματός του, το Ορμένιο του Δήμου Τριγώνου ιδρύθηκε το 1995 με στόχο την υλοποίηση προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κοινωνικού Αποκλεισμού και δραστηριότητες συναφείς με τους στόχους αυτούς.

 

Δραστηριότητες

Μέχρι σήμερα το ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ. ΘΡΑΚΗΣ έχει μια επιτυχή, πολύπλευρη, και δυναμική παρουσία στο χώρο του Έβρου με δραστηριότητες που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα εργασιών, όπως:

 • Προγράμματα άτυπης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Συμμετοχή σε Προγράμματα Κοινοτικών Πρωτοβουλιών.
 • Προγράμματα Κοινωνικού Αποκλεισμού.
 • Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση.
 • Έρευνες – μελέτες.
 • Ημερίδες – συνέδρια.
 • Εκπαιδευτικά βοηθήματα.
 •  ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» – ΑΞΟΝΑΣ INTEGRA – “Ένταξη των Παλιννοστούντων της Θράκης στο εργασιακό περιβάλλον».

Καταρτίστηκαν 5 άνεργες γυναίκες πτυχιούχες ΑΕΙ –ΤΕΙ για τη στελέχωση γραφείων προσφοράς και ζήτησης εργασίας (600 ώρες) καθώς επίσης και  12 άνεργοι παλιννοστούντες σε θέματα τεχνικής υποστήριξης με σκοπό τη σύσταση συνεταιρισμών ηλεκτρολόγων και υδραυλικών (600 ώρες).

 •  ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» – ΑΞΟΝΑΣ HORIZON – Καταρτίστηκαν 10 άνεργοι 20 – 50 ετών με ειδικές ανάγκες Δ.Ε. στην καλλιέργεια οπωροκηπευτικών και κονσερβοποίησής τους.
 •  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «LEONARDO DA VINCI»

Το ΚΕΚ συμμετέχει ως διακρατικός εταίρος στο Ε.Π με τίτλο «Language Audit System for Small and Medium Sized Enterprises (LAS SME’S) που υλοποιείται στα πλαίσια του Ε.Π «LEONARDO DA VINCI» με συντονιστή τον Ιταλό εταίρο, CONSORZIO LA VORO E AMBIENTE. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός εργαλείου σε ηλεκτρονική μορφή που θα αποτυπώνει τις ανάγκες μιας επιχείρησης για κατάρτιση των υπαλλήλων της στην αγγλική γλώσσα.

 

Διακρατικές συνεργασίες

 1. MUNICIPALITY OF VOLOS, (GREECE)
 2. CONSORZIO LA VORO E AMBIENTE, (ITALY )
 3. COMUNE DI SIENA, (ITALY)
 4. INFREP TRAPPES, (FRANCE)
 5. JOHN WHEATLEY COLLEGE, (SCOTLAND)
 6. AN – CONSULT  (GERMANY)
 7. MT-SERVICIOS DE FORMATION SL, (SPAIN)

 

Συγγενείς εταιρίες

 1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΗΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 2. Κ.Ε.Κ ΑΡΔΑΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ