Ανακοινώσεις
Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων στα πλαίσια της πράξης «Τοπικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης και αναγέννησης στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» με δικαιούχο την Α.Σ. Αναγέννηση.

Το Αναπτυξιακό ΚΕΚ Θράκης, στο πλαίσιο των έκτακτων αναγκών του για την υλοποίηση των δράσεων 1, με τίτλο «Μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασίας» και 18 με τίτλο «Επιλογή ωφελουμένων» που υλοποιούνται στα πλαίσια της Πράξης «Τοπικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης και αναγέννησης στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» από το Δικαιούχο Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, Άξονας Προτεραιότητας 7: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση στις 8 Περιφέρειες σύγκλισης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων:

Εταίρος Σχέση εργασίας μετον εταίρο Τίτλος σπουδών/ ειδικότητα. Σύντομη περιγραφή εργασιών/ Καθήκοντα στη δράση Διάρκεια Τόπος εκτέλεσης Σημεία υποβολής προσφορών Προθεσμία υποβολής προσφορών
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΚ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Σχεδιασμό και διατύπωση προτάσεων 01/10/13 έως τη λήξη του έργου Ορεστιάδα Ηλεκτρονικά στo: kekthra@otenet.gr 30/09/2013
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΚ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Επιστημονικός Σχεδιασμός Συμβουλευτικής 01/10/13 έως τη λήξη του έργου Ορεστιάδα Ηλεκτρονικά στo: kekthra@otenet.gr 30/09/2013

 


espa