Πιστοποιήσεις-Ποιότητα

Το Αναπτυξιακό Κ.Ε.Κ. Θράκης, επενδύει σε στρατηγικές συνεργασίες, για να διασφαλίσει ότι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της, είναι σύμφωνη µε τα Εθνικά και Διεθνή πρότυπα.Στην κατεύθυνση αυτή, είναι πιστοποιημένη από τον ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης UCERT κατά ISO 9001:2015 και ISO 27001:2013.Το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές όπως ορίζονται από το διεθνές πρότυπο, με πεδία πιστοποίησης τα οποία καλύπτουν τους παρακάτω τομείς και δραστηριότητες:

Δυνατά σημεία του φορέα