Εταιρικό Προφίλ

Ιστορικό του φορέα

Το Αναπτυξιακό Κ.Ε.Κ. Θράκης, με έδρα της κεντρικής του δομής την Ορεστιάδα και του παραρτήματός του το Ορμένιο του Δήμου Τριγώνου, ιδρύθηκε το 1995, με στόχο την υλοποίηση προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κοινωνικού Αποκλεισμού και δραστηριότητες συναφείς με τους στόχους αυτούς.

Προφίλ της Επιχείρησης

Ο σύγχρονος άνθρωπος για να ανταπεξέλθει στις σύνθετες σημερινές καταστάσεις, οφείλει να εξοπλίζεται με ποικίλα και αλληλοσυνδεόμενα προσόντα που πρέπει να ανανεώνονται συνεχώς, όπως:

  • Γενική παιδεία, που θα του επιτρέπει να «αναλύει» το νόημα των κοινωνικών αλλαγών.
  • Τεχνικές γνώσεις και εξειδικευμένη κατάρτιση, που να συνοδεύεται με την απασχόληση.

Η δια βίου εκπαίδευση-κατάρτιση, αποτελεί προνομιακό πεδίο για την ανάπτυξη αυτών των προσόντων.

Δραστηριότητες του φορέα

Μέχρι σήμερα, το Αναπτυξιακό Κ.Ε.Κ. Θράκης, έχει μια επιτυχή πολύπλευρη και δυναμική παρουσία στο χώρο του Έβρου, με δραστηριότητες που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα εργασιών, όπως:

  • Προγράμματα άτυπης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

  • Συμμετοχή σε Προγράμματα Κοινοτικών Πρωτοβουλιών.

  • Προγράμματα Κοινωνικού Αποκλεισμού.

  • Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση.

  • Έρευνες – μελέτες.

  • Ημερίδες – συνέδρια.

  • Εκπαιδευτικά βοηθήματα.

Στο πλαίσιο αυτό στα Κ.Ε.Κ. Θράκης, δεσμευόμαστε να:

Εγγυόμαστε το απόρρητο των πληροφοριών των πελατών μας.

Ενθαρρύνουμε και στηρίζουμε τις περιβαλλοντικά φιλικές επενδύσεις.

Αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας, με σοβαρότητα, αντικειμενικότητα και υπευθυνότητα.

Αναλαμβάνουμε μόνο έργα που μπορούμε εγγυημένα να υλοποιήσουμε με επιτυχία και αποτελεσματικότητα.

Προχωρούμε στην υλοποίηση των έργων κατόπιν προσεκτικού σχεδιασμού και με βεβαιότητα για το επόμενο βήμα.

Αφιερώνουμε όλους της πόρους της εταιρείας μας για την παροχή του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος προς όφελος του πελάτη.

Απορρίπτουμε τις μη κοινωνικά αποδεκτές λύσεις και λειτουργίες συμβάλλοντας έτσι προς την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Οι συμφωνίες με τους πελάτες μας είναι πάντα έγγραφες και πλήρως διαφανείς σε σχέση με τις υποχρεώσεις μας, τα παραδοτέα μας αλλά και την αμοιβή μας.

Σεβόμαστε την πνευματική ιδιοκτησία πελατών και τρίτων και κάνουμε χρήση της μόνο κατόπιν της έγκρισης του ιδιοκτήτη και πάντα με σαφή αναφορά σε αυτόν.

Ενημερώνουμε με ειλικρίνεια τον πελάτη για όλα τα θέματα που αφορούν στις υποθέσεις του, ακόμη και αν αυτό αντικρούεται στο εταιρικό μας συμφέρον.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το αντικείμενο της εταιρείας είναι έντασης εργασίας, το κεφάλαιο του Αναπτυξιακού Κ.Ε.Κ. Θράκης, είναι οι άνθρωποί του. Επενδύει συνεχώς στην επιμόρφωσή του, στηρίζει, αξιοποιεί και επιβραβεύει τις ιδέες του.

 

Εφαρμόζοντας ένα σύστημα διοίκησης βασιζόμενο στη δημιουργία πνεύματος ομάδας, και αναπτύσσοντας ένα δίκτυο έμπειρων και εξειδικευμένων στελεχών, παρέχει στους πελάτες της “αξία”, διασφαλίζοντας αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα και συνέχεια. Κάθε έργο υλοποιείται από μία ομάδα και κάθε πελάτης εξυπηρετείται και ενσωματώνεται σε μία ομάδα.

Εμπειρία

Μακροχρόνια εμπειρία
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Εκπαίδευσης