Ανακοινώσεις

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους

Posted by on Oct 31, 2013 in Ανακοινώσεις | Comments Off on Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους

Ο ΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ ως συνδικαιούχοι κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), αναλαμβάνουν την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών».

(more…)

Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Posted by on Sep 2, 2013 in Ανακοινώσεις | Comments Off on Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων στα πλαίσια της πράξης «Τοπικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης και αναγέννησης στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» με δικαιούχο την Α.Σ. Αναγέννηση.

(more…)

Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Posted by on Sep 2, 2013 in Ανακοινώσεις | Comments Off on Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων στα πλαίσια της πράξης «Τοπικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης και αναγέννησης στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» με δικαιούχο την Α.Σ. Αναγέννηση.

(more…)

Εξυπηρέτηση Πελατών για Αποφοίτους

Posted by on Jul 16, 2013 in Ανακοινώσεις | Comments Off on Εξυπηρέτηση Πελατών για Αποφοίτους

Εξυπηρέτηση Πελατών για Αποφοίτους

Το πρόγραμμα κατάρτισης «Εξυπηρέτηση Πελατών» απευθύνεται σε απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και  στοχεύει στην παροχή των εξειδικευμένων επαγγελματικών γνώσεων που απαιτούνται από την σύγχρονη αγορά εργασίας στο αντικείμενο της εξυπηρέτησης πελατών.

(more…)

Εξυπηρέτηση Πελατών για αποφοίτους ΑΕΙ ΤΕΙ

Posted by on Jul 16, 2013 in Ανακοινώσεις | Comments Off on Εξυπηρέτηση Πελατών για αποφοίτους ΑΕΙ ΤΕΙ

Εξυπηρέτηση Πελατών για αποφοίτους ΑΕΙ ΤΕΙ

Tο πρόγραμμα κατάρτισης «Εξυπηρέτηση Πελατών» απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ – ΤΕΙ εκπαίδευσης και  στοχεύει στην παροχή των εξειδικευμένων επαγγελματικών γνώσεων που απαιτούνται από την σύγχρονη αγορά εργασίας στο αντικείμενο της εξυπηρέτησης πελατών.

(more…)