Ανακοινώσεις

Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Posted by on Sep 2, 2013 in Ανακοινώσεις | Comments Off on Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων στα πλαίσια της πράξης «Τοπικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης και αναγέννησης στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» με δικαιούχο την Α.Σ. Αναγέννηση.

(more…)

Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Posted by on Sep 2, 2013 in Ανακοινώσεις | Comments Off on Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων στα πλαίσια της πράξης «Τοπικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης και αναγέννησης στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» με δικαιούχο την Α.Σ. Αναγέννηση.

(more…)

Εξυπηρέτηση Πελατών για Αποφοίτους

Posted by on Jul 16, 2013 in Ανακοινώσεις | Comments Off on Εξυπηρέτηση Πελατών για Αποφοίτους

Εξυπηρέτηση Πελατών για Αποφοίτους

Το πρόγραμμα κατάρτισης «Εξυπηρέτηση Πελατών» απευθύνεται σε απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και  στοχεύει στην παροχή των εξειδικευμένων επαγγελματικών γνώσεων που απαιτούνται από την σύγχρονη αγορά εργασίας στο αντικείμενο της εξυπηρέτησης πελατών.

(more…)

Εξυπηρέτηση Πελατών για αποφοίτους ΑΕΙ ΤΕΙ

Posted by on Jul 16, 2013 in Ανακοινώσεις | Comments Off on Εξυπηρέτηση Πελατών για αποφοίτους ΑΕΙ ΤΕΙ

Εξυπηρέτηση Πελατών για αποφοίτους ΑΕΙ ΤΕΙ

Tο πρόγραμμα κατάρτισης «Εξυπηρέτηση Πελατών» απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ – ΤΕΙ εκπαίδευσης και  στοχεύει στην παροχή των εξειδικευμένων επαγγελματικών γνώσεων που απαιτούνται από την σύγχρονη αγορά εργασίας στο αντικείμενο της εξυπηρέτησης πελατών.

(more…)

Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους ανέργους

Posted by on Mar 27, 2013 in Ανακοινώσεις | Comments Off on Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους ανέργους

Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους ανέργους

Στόχος του προγράμματος είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. (more…)